Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Thần tượng tương lai tập 2 ngày 18/3 - Quang Linh, Cẩm Ly xúc động trước cô bé hát đượm tình quê hương

Thần tượng tương lai tập 2 ngày 18/3 - Quang Linh, Cẩm Ly xúc động trước cô bé hát đượm tình quê hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét